Nỗi cơ đơn thượng lưu

ChuyenStartup chia sẻ lại một câu chuyện của Tony Buổi Sáng nói về tâm lý, áp lực, khả năng chịu đựng, cái gía phải trả mà những người làm start-up khởi nghiệp phải đối mặt để có thể vươn tới thành công. Ad ngồi cà phê sáng nay, nghe 1 nhóm bạn trẻ nói với …